Felhívás idős honfitársaink és az országgyűlési választáson induló pártok számára


2018. január 26. 00:00 | Forrás: NyugdíjasParlament.hu

Felhívás idős honfitársaink és az országgyűlési választáson induló pártok számára

Felhívás idős honfitársaink és az országgyűlési választáson induló pártok számára

Mi, az idősek közösségeiben, azaz a helyi egyesületekben, tagozatokban, szakmai-, érdekvédelmi-, lokálpatrióta egyesületekben és hobbi körökben megválasztott küldöttek, az Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésén megvitattuk az idősek életminőségét, életviszonyait befolyásoló körülményeket.

Az elhangzott felszólalások megerősítették a korábbi ülésünkön (2017. május 17.) elhatározottakat, melyek megvalósulását továbbra is aktuálisnak tartjuk. Támogatjuk a tizenegy politikai párt egyetértésével (2017. december 19.) megszületett – az idős emberek érdekében szükségesnek tartott intézkedésekről szóló – közös dokumentumot.

Felhívjuk nyugdíjas társainkat, hogy kísérjék figyelemmel a közelgő országgyűlési választásokat, ahol szavazhatunk azokra a képviselőkre, akiknek jövőbeni döntései jelentősen befolyásolhatják korosztályunk életkörülményeit és életviszonyait. Fontosnak tartjuk, hogy a népesség több mint negyedét kitevő nyugdíjas korosztályunk minél nagyobb számban vegyen részt a választáson. Javasoljuk, hogy azokra a képviselő-jelöltekre adják le szavazatukat, akik felvállalják a fenti dokumentumokban megfogalmazottakat. Azokat támogassák, akik fellépnek az időseket megbélyegző egyoldalúság ellen; akik elutasítják a közbeszédben jelentkező, nyugdíjasokat sértő, megalázó előítéleteket; akik segítik az idősek önbecsülését erősítő, szorongásait csökkentő, elszigetelődésüket enyhítő önszerveződéseket.

Felhívjuk a demokrácia híveit, hogy aktívan kapcsolódjanak be a szavazások lebonyolításába, a választások tisztaságának és törvényességének biztosításába, a pártatlanság érvényesítésébe. Kérjük nyugdíjas társainkat, hogy nagy számban vállaljanak szerepet a szavazatszámláló bizottságok munkájában. Aktív közreműködésük első lépéseként jelentkezzenek a területileg illetékes jegyzőnél vagy a választáson induló pártok képviselőinél.

Felhívjuk a közelgő országgyűlési választásokon induló pártokat, hogy az idős emberek méltóságának biztosítása, valamint kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében hangsúlyosan szerepeltessék programjukban a fenti dokumentumokban megfogalmazottakat. Kérjük őket, hogy - akár kormányra, akár ellenzékbe kerülve - működjenek együtt az idősek életminőségének és életviszonyainak javításában.

A nyugellátásban lévő kortársaink - a tőlük telhető módon - továbbra is részesei akarnak lenni társadalmunk anyagi erőforrásai, szellemi kincsei és kulturális értékei gyarapításának.

Budapest, 2018. január 25.

Az Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésének küldöttei

Országház Felsőházi terme
408 küldött

További részletekért kattintson ide.
Forrás: NyugdíjasParlament.hu